Kontakt

PCC Consumer Products S.A.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

NIP: 9880279825
KRS: 0000411957
REGON: 02113012000000
Kapitał zakładowy: 65.050.000,00 zł

e-mail: consumerproducts@pcc.eu
tel.: +48 71 794 29 23