Bez kategorii

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411957, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9880279825, REGON 021130120, z kapitałem zakładowym 65.050.000 PLN, …

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ Read More »

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411957, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9880279825, REGON 021130120, z kapitałem zakładowym 65.050.000 PLN, …

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ Read More »

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411957, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9880279825, REGON 021130120, z kapitałem zakładowym 65.050.000 PLN, …

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ Read More »

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411957, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9880279825, REGON 021130120, z kapitałem zakładowym 65.050.000 PLN, …

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ Read More »

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411957, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9880279825, REGON 021130120, z kapitałem zakładowym 65.050.000 PLN, …

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ Read More »